# نامه

37: نه؛ جز اینم آرزویی نیست!

  با توام‌  ای‌ لنگر تسکین‌!  ای‌ تکان‌ های‌ دل‌!  ای‌ آرامش‌ ساحل‌!  با توام‌  ای‌ نور!  ای‌ منشور!  ای‌ تمام‌ طیف‌های‌ آفتابی‌!  ای‌ کبود ارغوانی‌!  ای‌ بنفشابی‌!  با توام‌ ای‌ ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 93 بازدید

28:

بسم الله ... واج آرایی خشونت به بهانه دندان هایی که نیش زد! ---------------------- پیش نگار: دندان: (به اوستایی:dentan و به سانسکریت:denta) ساختارهایی سفیدرنگ در درون فک ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 26 بازدید