# دندان

28:

بسم الله ... واج آرایی خشونت به بهانه دندان هایی که نیش زد! ---------------------- پیش نگار: دندان: (به اوستایی:dentan و به سانسکریت:denta) ساختارهایی سفیدرنگ در درون فک ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 23 بازدید