7:کوچولوگیهای باباجید...

عموصا گفته که موهام به بابام رفته. باباجید من این شلکی بوده که! یه عالمه مو داره اینجا....

/ 2 نظر / 18 بازدید
صابر

هاهاها جرات داری عکس الان بابا مجیدتو بذار ببین موهاش بهت رفته یا نه هاهاها

صابر

اما جدای از شوخی ... عمو جان بدون بزرگی به کم و زیادی مو نیست ... به دیدن موست به عظمت نگاهه ...