40: خسته ام!

سلام. بعد از مدتها امشب اومدم واسه نوشتن. اون هم که می بینی نام کاربری یا پسوردم رو فراموش کردم و مجبور شدم با همین اکانت بابا که توی پیش فرض ذخیره شده بود بیام بالا. محمد صالح، امشب خیلی اذیتم کردی. آخر دیگه سرت داد کشیدم و بعدش هم به گریه افتادم. 

فردا بابا دو تا امتحان داره و توی این شرایط استرسی، یکدفعه از خواب پریدی...من همون موقع تازه می خواستم بخوابم. پا شدم اومدم بعلت کردم، بوسیدمت، توی آغوشم سفت گرفتمت، بهت آب دادم تا آروم شدی. بعد برات قرآن خوندم، لالایی خوندم روی پاهام کلی تکونت دادم تا دوباره بخوابی. تا گذاشتمت دوباره بیدار شدی. دیگه تعریف نکنم که از 1:40 تا 3:15 با همه ی محبتی که بهت نشون دادم نخوابیدی و آخرش اشکم رو درآوردی.  بابا رو هم که می خواست دو ساعت استراحت کنه و پاشه درس بخونه بیدار کردی. آخه نه تنها هی نق می زدی یکدفه شروع کردی به گریه. اونم چه گریه ای!!! 

حالا هم که این نیم ساعت بابا زحمت کشید تا تو بخوابی، همین الان توی پذیرایی کنارم واستاده بودی! خیلی هوشیار و سرحال.

بهت گفتم که تو نمی تونی این همه اذیتت رو جبران کنی. هیچ وقت.........

این روزا خیلی خسته ام، خیلی خسته. نخوابیدن های شبانه ی تو  و جیغ و فریادهات یکی از دلیلای اصلی اند. تو رو خداااااااااا محمد صالح، تو رو خدا زود عاقل شو!!!

/ 0 نظر / 3 بازدید