2:چند شب تنهایی....

سلام 

بابا مجید رفت مشهد و برگشت! تنها؛ یعنی با یه سری از دوستاش که میشن عموهات. و من موندم و شازده پسرم که تو باشی...

چقدر دلمون برای هم تنگ شد...تا حالا همچین تجربه ای رو نداشتم. منظورم تجربه 59 ساعت دوری از باباست. اولش خیلی سخت بود ولی بعد، همین لطافت حضور تو بود که تحمل این دوری رو ممکن می کرد، چون تو حاصل زندگی مشترک سه ساله مایی. زندگی ای که با همه سختی ها و پستی بلندی هاش خاطره روزهایی رو همراه خودش داره که پر بوده از عشق و محبت و همدلی. خیلی خوشحالم که روزهای همراهی تو با ما، عاشقانه ترین روزهای این زندگی بوده.

امیدوارم قرارمون سر ِ جاش باشه.بابایی رفت که برای من و تو هم دعا کنه، که ما هم بتونیم بریم زیارت. امیدوارم قرارمون سر ِ جاش باشه....

بازم دعا کن، صدای تو برای اونی که باید؛ شنیدنی ِ....

دوسِت دارم مادر، بابا هم هم! 

/ 5 نظر / 22 بازدید
نقطگی

بازم دعا کن، صدای تو برای اونی که باید؛ شنیدنی ِ.... بازم دعا کن، صدای تو برای اونی که باید؛ شنیدنی ِ.... بازم دعا کن، صدای تو برای اونی که باید؛ شنیدنی ِ.... ... بازم دعا کن، صدای تو برای اونی که باید؛ شنیدنی ِ.... ... اونی که بایدِ عزیز، اونی که بایدِ جان، اونی که بایدِ باید ... محمد صالح را، و ما را برای خود بردار ... فانی ام کرده، عدم کرده و تسخیرم کن

سه نقطه...

این نقطگی هم که از این مدلی نوشتن دست بر نمیداره....

.....:::::trizman:::::.....

هوالخلاق سلام اميدوارم محمد صالح عزيزتون هميشه همچون نام زيباشون فرزند صالحي براي پدر مادر و جامعه ي خودشون باشند.[لبخند] هميشه همچون نامت صالح و البته خلاق زي... . ارادتمند: 3zman

صابر

محمد جان قدر خانواده رو بدون ...

.....

کاش میدونستی با وجودت خلع چندین ساله من پر کردی نمیدونم چرا وجودت اینقدر به من آرامش میده خدایا این صالح کوچولو واسه مامان و باباش حفظ کن امیدوارم هیچ وقت غمش نبینید