45: فطر ِ دوست

...

اللهم انی اسئلک خیر ما سئلک منه عبادک الصالحون

و اعوذ بک مما الستعاذ منه عبادک المخلصون

...

فطرِ سومین رمضانِ جناب نورچشمی مبارک

و البته سلام

چقدر زود گذشت؛ یک ساااال !!!

جناب نورچشمی همین نزدیکیهای حضرت شمس الشموس؛ مشغول بازیگوشی است!

زیارت سخت است با جنب و جوش های گاه و بیگاه او؛ اما میزبان، به نحو وصف ناشدنی کریم است! کرامتِ مطلق و مطلقِِ کرامت ...

نایب الزیاره همه دوستان.

شکر که بعد از این همه ... اینجا بروز شدیم.

/ 1 نظر / 28 بازدید