سلام

زیاده عرضی نیست ...

تنها؛

یک لبخند مهمانِ جنابِ نورچشمی:

 

پس نگار:

یک/ این عکس فروردین سال 90 در پارک پردیسان گرفته شده. از این مجموعه عکس های دیگری هم هست که ... انشالله!

دو/ دوست داریم که برگردیم. دعایمان کنید؛ که جناب نورچشمی این روزها سخت بازیگوش است و بازی های او البته اولویتِ اولِ ماست.