سلام

پسر کوچولوی ما دیروز واکسن چهار ماهگی اش رو زده و این قدر بی حال و تب دار شده.