سلام... سلام... سلام

عذر تقصیر بابت تاخیر!

به علت غیبت بیش از سه جلسه، دوستان پیغام داده بودند بریم حذف کنیم. اما اومدیم اگه راه داره ببخشید. شما که بهتر می دونید عیالواری دردسرهای خاص خودش رو داره. اگه اجازه بدین چند تا پروژه سنگین تحویل بدیم، دیگه حذف نشیم از دلاتون! امکانش هست؟

پروژه شماره1:

اجرا شده توسط: محمدصالح احمدی

تابستان 89

تصویر شماره1: ورم لثه که نشان دهنده رشد دندان طی روزهای آینده است.

(اول مرداد ماه)

تصویر شماره2: سفید شدن لثه ها. تا ساعاتی دیگر محمد صالح عیدی اش را می گیرد.

( پنجم مرداد ماه، روز نیمه شعبان: روزی که پر از فریاد بود و نهایتا دندانی که سر زد.)

تصویر شماره3: دندان دوم که با فاصله یک روز لثه را شکافت و بیرون زد.

(دهم مرداد که سفیدی دندان ها کاملا مشخص شده.)

تصویر شماره4: خنده ای با دندان!

(دوازده مرداد)

به اطلاع می رساند که شکر خدا حال میم.صاد و دندانهایش خوب است. 

با سپاس از تمامی کسانی که در اجرای پروژه یاریگر بودند!!!