امروز عیده... حال ما هم خدا رو شکر خیلی خوبه. امروز چهارمین سالگرد عقد ما به قمری هستش. 

خوبحالیم که امروز همدیگر رو داریم. از همه بهتر اینکه محمدصالح رو به همراه یه عالمه دوست خوب در کنارمون می بینیم. دوست داریم و دعا می کنیم که حال همه شما هم خوب باشه (ان شاء الله) 

آسمون هم حالش خوبه...

بخند که خنده ات درمونه!(با تشکر از عموصا)

تکیه بر جای بزرگان + لبخند

فدای خنده هات

ذوق کردن محمدصالح 

این عکس رو هم چون خودم خیلی خیلی دوست دارم، می گذارم:

همه اینها رو دیدین؟! 

محمدصالح ِ این شکلی رو هم ببینید:

نیشخند قهقهه

و پست دیگری در راه است!!!